هقبل از همه‌چیز از شما ممنون هستم که مقاله را بازکرده‌اید و آن را مطالعه می‌کنید این همان اولین گام برای موفق شدن است به این تصمیم شما باید بالید چراکه اولین گام، همیشه سخت‌ترین گام ممکن است و شما به بهترین نحو ممکن آن را برداشته‌اید.

تبریک میگویم.

روزی که تجارت خودم را شروع کردم به همه‌چیز ایمان کامل داشتم. در ابتدای مسیر هزاران کار برای رسیدن به هدفم کردم ولی زمانی که شکست می‌خوردم به خود می‌گفتم نکند که مسیرم را اشتباه انتخاب کرده‌ام، نکند که من برای این هدف ساخته نشده‌ام؛ و آرام‌آرام از ایمان من کاسته شد و من در آن تجارت ورشکسته شدم.

بعدازآن به دنبال عامل شکست گشتم و به تله‌هایی رسیدم که انسان‌های پرتلاش در آن می‌افتند و بعد از کسب تجربه و از دست دادن وقت زیاد دوباره امتحان می‌کنند یا موفق می‌شوند یا درگیر تله‌ای دیگر می‌شوند.

برای آنکه تجارتم را از نو پی بگیرم عوامل شکستم را باید پیدا می‌کردم، تا بتوانم دوباره روی پای خود بایستم و شکل تازه‌ای به زندگی‌ام دهم. این کتاب در مورد ۸ عامل عدم موفقیت افراد پرتلاش است که با تجربیات خودم، تحقیقات زیاد، صحبت با افرادی که شکست‌خورده‌اند و امروز موفق هستند و مصاحبه باکسانی که شکست‌خورده‌اند و دیگر از پای نخواسته‌اند.

البته بعدازآن به مشاوره دادن در مورد مسیر موفقیت روی آوردم و متوجه شدم این ۸ عامل در افراد زیادی که برای انتخاب صحیح یک کسب‌وکار به من مراجعه می‌کنند به‌وضوح دیده می‌شود.

این سری مقاله ها ازنظر کاربردی بسیار می‌تواند به شما کمک کند که تله‌های موفقیت را بهتر بشناسید و در مسیر اهدافتان به آن‌ها برنخورید.

اگر شما جر دسته‌های زیر هستید یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام دهید خواندن این سری مقاله هاست. اگر هم جز این دسته‌ها نیستید پیشنهاد می‌کنم مقاله را به دوستی که در دسته‌های زیر می‌گنجد پیشنهاد دهید.

به دنبال کسب ثروت بیشتر هستید.

در ابتدا مسیر هستید و دلتان می‌خواهد دام‌های مسیر موفقیت را بهتر بشناسید.

در پی موفق شدن هستید.

در مسیر موفقیت گام برمی‌دارید.

به خود و یا مسیر اهداف خود شک دارید.

تمرکز آن‌چنانی ندارید.

از شنیدن جواب رد متنفر هستید.

هدفمند هستید ولی نمی‌دانید چگونه به اهداف خود دست پیدا کنید.

هدف مشخصی را مدنظر ندارید.

تلاش می‌کنید ولی به هدف نمی‌رسید.

بارها شکست‌خورده‌اید و نمی‌دانید که چرا دست به هر کاری که می‌زنید شکست می‌خورید.

یک نکته بسیار مهمی که از برخی از دوستان می‌شنوم این است که آن‌ها نمی‌توانند کتابی را تا انتها بخوانند.

فن‌هایی به شما یاد می‌دهم تا با استفاده از آن، این کتاب را تمام کنید.

اول برنامه‌ریزی: برنامه‌ریزی کنید و به خود بگویید تا دو هفته دیگر این مقاله ها را خواهم خواند و ساعتی از روز را به آن اختصاص دهید.

دوم یادگرفتن فن ۵ دقیقه:

به خود بگویید فقط ۵ دقیقه این مقاله را می‌خوانم و بعد به بقیه کارهایم خواهم رسید.

اگر احساس کردید که می‌توانید ادامه دهید پس این کار را انجام دهید. اگر هم نه مقاله را ببندید و در ۵ دقیقه بعدی که تصمیم دارید آن را دوباره بخوانید.

سوم فن ۵ ثانیه

مانند موشکی که می‌خواهد از زمین جدا شود و به فضا برود باید شما از جا برخیزید و خودتان را شرطی کنید.

با این فن قبل از انجام آن کار به خود میگویید نوبت فن ۵ ثانیه است.

و آنگاه می‌شمارید.

۱٫۲٫۳٫۴٫۵ شروع

مثلاً شما در تختتان دراز کشیده‌اید و احساس می‌کنید بازهم خسته هستید آنجاست که باید از فن ۵ ثانیه استفاده کنید و شروع به شمردن کنید و جای خود بپرید.

با این فن‌های ساده می‌توانید این سری مقاله ها را تمام کنید.

نشر دهید

ارسال دیدگاه